அண்ணாத்த படத்தின் Update டை வாய்தவரி உலரிய மீனா

நடிகை மீனா இதுவரை மூன்று திரைப்படங்களில் ரஜினி அவர்களுடன் சேர்ந்து நடித்துள்ளார் தற்போது நான்காவது திரைப்படமாக அண்ணாத்த திரைப்படத்திலும் மீனா நடித்து கொண்டு வருகிறார்

இப்படி இருக்க சமீபத்தில் ஒரு நிகழ்ச்சி ஒன்றில் கலந்து கொண்ட மீனா அவரிடம் அண்ணாத்த திரைபடத்தின் தகவல் (update) பற்றி பலரும் வற்புறுத்தி கேட்டு கொண்டதால் இறுதியாய் மீனா

அண்ணாத்த படத்தில் நான் என்ன வேடம் என்று வரும் செப்டெம்பர் மாதம் தெரிந்துவிட்டும் என்றார் மீனா