இன்று csk அணியின் கடைசி ஆட்டத்தில் மிகப்பெரிய சாதனையை நிகழ்த்த போகும் ஜடேஜ

ஒரு வேளை, ஒரு வேளை, ஒரு வேளை,

ஒரு முறை 133 23 23 23 23 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17

இந்நிலையில் இந்த வருடம் ஐபிஎல்லில் ஒரு இந்திய வீரர் ஆல் ரவுண்டராகவும் அதிக ரன்கள் எடுத்த பட்டியலில் தற்போது ஜடேஜா இன்றைய ஆட்டத்தில் முதல் இடத்தை அவர் பிடிக்க உள்ளார்

ஒரு வேளை, ஒரு வேளை 242 க்கும் மேற்பட்டவை

அதனால் ஜடேஜா இன்னும் 10 ரன்கள் இன்றைய ஆட்டத்தில் எடுத்தால் ஹர்திக் பாண்டியா வை பின்னுக்கு தள்ளி இந்த வருட ஐபிஎல்லில் ஒரு இந்திய வீரர் ஆக ஆல்ரவுண்டர் ஆகவும் அதிக ரன்கள் எடுத்த பட்டியலில் ஜடேஜா முதல் இடத்தை பிடிப்பார்


ஒரு வேளை,