தமிழக ஆட்டோ ஊழியர்கள் மிகுந்த வேதனையில் காரணம் என்ன

கடந்த இரு தினங்களுக்கு முன்னதாக தமிழக அரசு மீண்டும் தமிழகத்தில் ஆட்டோ வாகனங்களை ஓட்டுவதற்கான அனுமதியை அரசு வழங்கியிரந்தது இப்படி இருக்க தமிழ்நாடு முழுக்க பல இடங்களில்

Read more