மேன் vs வைல்ட் நிகழ்ச்சியில் ரஜினியை தொடர்ந்து தமிழ் சினிமாவில் முக்கிய பிரபலம்

உலகப் பிரசித்தி பெற்ற டிஸ்கவரி சானலில் மேன் vs வைல்ட் நிகழ்ச்சியையும் அதில் பங்குபெறும் Bear Grylls இவரையும் அறியாதவர்கள் யாரும் இருக்க முடியாது என்றுதான் சொல்ல

Read more