இரண்டவுது நாளாக மதுக்கடைகளை மூட வலியுறுத்தி போது மக்கள் ஆர்ப்பாட்டம்

நேற்று தமிழகத்தில் மதுக்கடைகளை திறந்ததை முன்னிட்டு பொதுமக்கள் பல இடங்களில் ஆர்ப்பாட்டம் எதிர்ப்புகளை நேற்றைய தெரிவித்திருந்தனர் இப்படி இருக்க இன்று மீண்டும் தமிழகத்தில் பல இடங்களில் தொடர்ந்து

Read more