நடிகர் விஜய் தளபதி என்னும் செல்லப் பெயரை ஏற்கனவே சினிமாவில் எத்தனை நடிகர்கள் பயன்படுத்தியுள்ளனர் தெரியுமா

நடிகர் விஜய் தற்பொழுது நம் தமிழ் சினிமாவில் எல்லோராலும் கொண்டாடப்படும் முக்கியமான நடிகர் இப்படியிருக்க விஜய் தன்னுடைய ஆரம்பகால சினிமா வாழ்க்கையில் இருந்து சமீப காலம் வரை,

Read more