ஜெயஸ்ரீயை யார் கொன்றது, விழுப்புரம் அருகே உயிருடன் எரிக்கப்பட்ட கொடூர சம்பவம்

விழுப்புரம் அருகே இன்று மாலை 14 வயதே ஆகி உள்ள ஜெயஸ்ரீ எனும் சிறுமி பெட்ரோல் ஊத்தி உயிருடன் கொலை செய்யப்பட்டுள்ளார் மேலும் இந்த சம்பவத்திற்கு முன்வரோதம்காரணமாகத்தான்

Read more