நடிகை சமந்தா பள்ளியில் பத்தாம் வகுப்பில் என்ன மார்க் வாங்கியுள்ளார் ,அந்த புரோகிரஸ் கார்ட் இதோ பாருங்கள்

நடிகை சமந்தா அவரின் ஆரம்ப வாழ்க்கை மிகப்பெரிய அளவில் ஆடம்பரமாக இருந்தது என்று சொல்ல முடியாது ஏனென்றால் வறுமையில் வாழ்ந்து ஒரு சாதாரண ஆங்கில பள்ளியில் படித்து

Read more