முன்னணி டிவி நிறுவனங்களே செய்ய மறுத்த விஷயத்தை செய்த விஜய் டிவி பெரிய மனசுதான்

கடந்த இரண்டு மாதங்களாகவே நாடு முழுக்க இந்த பிரச்சினையால் யாரும் அவர்களின் பணிக்கு செல்ல முடியவில்லை வேலை செய்ய முடியவில்லை என்பதுதான் எல்லோரின் நிலை இப்படி இருக்க

Read more