மதுக்கடைகள் நாளை தமிழகத்தில் திறப்பு, இம்முறை புதிய விதிமுறைகளுடன் மதுக்கள்

40 நாட்களுக்கு மேலாக மூடப்பட்டிருந்த மதுக்கடைகள் கடந்த இம்மாதம் 7 மற்றும் 8 தேதிகளில் கடைகள் திறக்கப்பட்டு இருந்தது சரியான விதிமுறைகளைப் பின்பற்றாததால் உச்சநீதிமன்றம் மதுக்கடைகளை மூட

Read more